Polityka prywatności Vignette & Visa B.V.

W Vignette & Visa B.V. dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność wszystkich osób korzystających z naszych usług. W niniejszej polityce prywatności określamy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i chronimy prywatność użytkowników.

Dane kontaktowe:

Strona internetowa: tollvignettes.com

Adres: Oudenoord 285b

Kod pocztowy: 3513 EP w Utrechcie

E-mail: [email protected]

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • adres e-mail,
 • imię,
 • wstawka,
 • nazwisko,
 • dane adresowe,
 • data urodzenia,
 • miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • numer telefonu,
 • numer klienta,
 • historia zamówień,
 • dane bankowe,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • kraj rejestracji pojazdu,
 • numer identyfikacyjny pojazdu,
 • inne istotne dane osobowe.

Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie do następujących celów:

 • utrzymywanie kontaktu z użytkownikiem,
 • wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem,
 • wysyłanie biuletynów,
 • informowanie o nowościach, w tym ofertach,
 • w celu wypełnienia naszych obowiązków administracyjnych,
 • zwalczanie oszustw.

Specjalne i/lub wrażliwe dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe osób w wieku poniżej 16 lat tylko wtedy, gdy mamy na to zgodę osoby sprawującej władzę rodzicielską. Przekazując nam dane osobowe do przetwarzania, użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 16 lat lub posiada zgodę rodziców lub innych osób sprawujących władzę rodzicielską na przetwarzanie danych. Jeśli stwierdzimy, że osoba w naszej bazie danych ma mniej niż 16 lat, a przetwarzanie nie zostało zatwierdzone przez osobę posiadającą zgodę rodziców, usuniemy dane osobowe.

W przypadku jakichkolwiek wskazań, że przetwarzamy dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia bez zgody osoby upoważnionej, prosimy o kontakt pod adresem [email protected], abyśmy mogli usunąć odpowiednie dane.

Okres przechowywania danych osobowyc

Aby zminimalizować ryzyko utraty danych osobowych, przechowujemy je tylko przez rok. Robimy to dla wygody użytkowników. Dzięki przechowywaniu danych osobowych przez okres jednego roku nie jest konieczne każdorazowe podawanie nam danych osobowych. Jeśli użytkownik ponownie wyrazi zgodę na naszą politykę prywatności w ciągu roku, w którym przechowujemy jego dane osobowe, możemy przechowywać jego dane przez kolejny rok. Jedynie w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy czas.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dbamy o dane osobowe użytkowników i dlatego podjęliśmy następujące środki, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieupoważnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieupoważnionej modyfikacji. 

 • Połączenie ze stroną internetową Vignette & Visa B.V. jest nawiązywane za pomocą bezpiecznego połączenia.
 • Komputery, na których przetwarzane i przechowywane są dane osobowe, są zawsze wyposażone w najnowsze aktualizacje zabezpieczeń Windows lub Apple.
 • Komputery, na których przetwarzane i przechowywane są dane osobowe, są wyposażone w odpowiedni skaner antywirusowy.
 • Grupa pracowników mających dostęp do danych osobowych jest ograniczona do minimum.
 • Wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, są związani umową o poufności mającą na celu ochronę danych osobowych.
 • Ze wszystkimi podmiotami zewnętrznymi, które mają dostęp do danych osobowych, została zawarta umowa o przetwarzaniu danych, zgodnie z którą te podmioty zewnętrzne zobowiązały się do zachowania poufności i przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie Vignette & Visa B.V.

Jeśli mimo to podejrzewasz, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub jeśli masz oznaki niewłaściwego wykorzystania Twoich danych, poinformuj nas o tym za pośrednictwem [email protected].

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Oczywiście nie sprzedajemy danych osobowych stronom trzecim i udostępniamy je innym tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem lub do spełnienia obowiązku prawnego. Zawieramy umowy o przetwarzanie danych z firmami, które przetwarzają dane w naszym imieniu, aby zapewnić, że nasi partnerzy utrzymują ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.

Pliki cookie na stronie tollvignettes.com

Aby nasza strona internetowa działała optymalnie, korzystamy z usług stron trzecich, ale ponownie bierzemy pod uwagę Twoją prywatność. Pliki cookie na naszej stronie internetowej nie naruszają prywatności użytkownika. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze, tablecie lub smartfonie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej. Pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie witryny i zapisywanie preferencji. Ani my, ani zaangażowane przez nas osoby trzecie nie przetwarzamy adresu IP użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację. Pliki cookie można usunąć za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookie nie były już przechowywane.

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy 

Dane użytkownika pozostają jego własnością. Użytkownik zawsze ma możliwość sprawdzenia, jakie dane na jego temat przetwarzamy, poprawienia ich lub usunięcia. Ponadto użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych lub sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych. Jeśli użytkownik sobie tego życzy, prześlemy jego dane w pliku komputerowym do niego lub do wskazanej przez niego organizacji.

Wniosek o wgląd, poprawienie, usunięcie, przeniesienie danych osobowych, wycofanie udzielonej zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania danych można przesłać na adres [email protected]

Aby upewnić się, że wniosek o wgląd został złożony przez użytkownika, prosimy o przesłanie wraz z wnioskiem kopii dowodu tożsamości. W kopii tej należy zamazać zdjęcie paszportowe, MRZ (strefę odczytu maszynowego, pasek numerów na dole paszportu), numer paszportu i numer BSN (Citizen Service Number), aby dane te nie mogły zostać przechwycone przez osoby trzecie. Odpowiemy na wniosek w ciągu czterech tygodni.

Inne

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie wykorzystujemy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jest to oczywiste, ale jesteśmy zobowiązani o tym wspomnieć.

Skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu uzupełnienia informacji należy pamiętać, że istnieje możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Można to zrobić za pośrednictwem następującego łącza: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Zmiany

Vignette & Visa B.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany te wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zmieniona w dniu 6 marca 2024 r.

Mamy nadzieję, że odpowiednio poinformowaliśmy użytkowników.

Vignette & Visa B.V.

Niniejsza Polityka prywatności została przetłumaczona z języka niderlandzkiego. W przypadku rozbieżności między wersją przetłumaczoną a oryginalnym tekstem w języku niderlandzkim pierwszeństwo ma wersja w języku niderlandzkim. Wersja holenderska jest dostępna pod tym linkiem.