Podaci o tvrtki

Ova web stranica je internetska usluga koju pruža:

Vignette & Visa B.V.
Oudenoord 285B
3513 EP Utrecht
Nizozemska 

E-mail adresa: [email protected]

Registrirano u trgovačkom registru
Mjesto registracije: Nizozemska trgovačka komora
Registracijski broj: 90577434
OIB: NL865371131B01