Steg 1

Miljømerke Tyskland kjøpe?

Hos Tollvignettes.com gjør vi din reise mot en mer bærekraftig fremtid enklere. Planlegger du å besøke Tyskland eller reise gjennom landet? Sørg da for å være godt forberedt med riktig miljømerke for Tyskland. Med bare noen få klikk er du på vei til en bekymringsløs reise, samtidig som du bidrar til å redusere miljøpåvirkningen. Unngå unødvendige bøter og bidra til et renere miljø.

Er miljømerket Tyskland obligatorisk?

Det er obligatorisk å ha et miljømerke på kjøretøyet ditt når du kjører inn i en tysk miljøsone. Å ikke følge denne regelen kan føre til en bot. Beløpet av boten kan være opp til 1215 kr.

Hva er et tysk miljømerke?

Et tysk miljømerke, også kjent som en "Umweltplakette" eller "emisjonsmerke", er en etikett som kreves for kjøretøyer som ønsker å kjøre inn i visse miljøsoner (Umweltzonen) i Tyskland. Dette merket indikerer at et kjøretøy oppfyller spesifikke utslippsnormer og er ment å forbedre luftkvaliteten i urbane områder ved å redusere utslipp av skadelige stoffer. Avhengig av kjøretøyets utslippsklasse, tildeles et merke med en bestemt farge, som tilsvarer nivået av miljøvennlighet.

Hvilke typer miljømerker finnes det?

Det er tre farger av det tyske miljømerket, som hver representerer et annet nivå av miljøbeskyttelse:

  • Grønt Merke: Dette merket tildeles kjøretøyer som bidrar minst til luftforurensning og oppfyller de strengeste utslippsnormene. Kjøretøyer med dette merket anses som de reneste og har ubegrenset tilgang til miljøsoner. Eksempler på disse er elektriske biler, hybridkjøretøyer, bensin- og dieselkjøretøyer med Euro norm 4, 5 og 6.
  • Gult Merke: Dette merket tildeles kjøretøyer med mer utslipp enn kjøretøyene med et grønt merke. De kan fortsatt kjøre inn i noen miljøsoner, selv om deres tilgang er mer begrenset enn for kjøretøyer med et grønt merke. Eksempler på disse er bensin- og dieselkjøretøyer med Euro norm 3.
  • Rødt Merke: Tildelt kjøretøyene som oppfyller grunnleggende utslippskrav men anses som mer forurensende. Disse kjøretøyene har svært begrenset tilgang til miljøsoner og blir holdt utenfor mange byer for å beskytte luftkvaliteten. Eksempler på disse er bensin- og dieselkjøretøyer med Euro norm 1 og Euro norm 2.

Hvilke tyske byer har en Umweltzone?

Mange tyske byer har innført såkalte Umweltzonen for å redusere utslipp av forurensende stoffer. Tilgang til disse sonene er begrenset til kjøretøyer som ikke overstiger et visst utslippsnivå, her finner du en oversikt over de viktigste byene:

Aachen (Aken), Augsburg, Berlin (Berlijn), Bonn, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Frankfurt am Main, Freiburg, Gelsenkirchen, Halle (Saale), Hamburg, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Kassel, Köln (Keulen), Leipzig, Ludwigsburg, Mainz, Mannheim, München (München), Münster, Nürnberg (Neurenberg), Oberhausen, Osnabrück, Recklinghausen, Regensburg og Stuttgart.

Dieselforbud i tyske byer med en Umweltzone

Dieselforbudet er i kraft i flere tyske byer, der hver by har sine egne spesifikke regler og forskrifter. I følgende byer er alle dieselkjøretøyer uten Euro 6 motor forbudt å kjøre innenfor dette området.

Hamburg, Stuttgart, Frankfurt am Main, Berlin (Berlijn), München (München), Düsseldorf, Köln (Keulen), Aachen (Aken), Darmstadt, Bonn og Essen.

Hvor lenge er et tysk miljømerke gyldig?

Når det er oppnådd, er ditt tyske miljømerke i prinsippet gyldig for levetiden til kjøretøyet det er utstedt for. Dette betyr at hvis du kjøper et merke for bilen din i dag, forblir dette merket gyldig så lenge du bruker denne bilen, og merket er lesbart og godt festet på bilens frontrute. Anta at du fikk et grønt merke for bilen din i 2020, da trenger du ikke å kjøpe et nytt hvert år.

Kan du også få unntak for det tyske miljømerket?

For visse kjøretøyer gjelder unntak fra regelen. Her ser du en oversikt over kjøretøyene som ikke trenger å søke om et tysk miljømerke:

  • Kjøretøyer for transport av funksjonshemmede: Biler som er tydelig merket og brukes for transport av personer med nedsatt funksjonsevne, kan kvalifisere for et unntak, forutsatt at de oppfyller visse kriterier.
  • Historiske kjøretøyer: dette er kjøretøyer med et offisielt veteranbilskilt, disse kan også være unntatt fra kravet om merke.
  • Nød- og hjelpetjenester: Kjøretøyer som brukes av nød- og hjelpetjenester, som ambulanser, brannbiler og politibiler, trenger ikke miljømerke.
  • Utenlandske statskjøretøyer: Offisielle kjøretøyer som brukes av utenlandske regjeringer kan også være unntatt, avhengig av spesifikk regulering.

Miljømerke Tyskland bestille online

Å skaffe ditt tyske miljømerke er enkelt. Du kan bestille miljømerket for biler direkte online gjennom vår nettside. Prosessen vår er rask, enkel og sørger for at du er fullstendig forberedt på reisen din til eller gjennom Tyskland.