Personvernpolicy

I Vignette & Visa B.V. er vi opptatt av å beskytte personvernet til alle som bruker tjenestene våre. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi håndterer personopplysninger og beskytter personvernet ditt.

Kontaktinformasjon:

Nettsted: tollvignettes.com

Adresse: Oudenoord 285b

Postnummer: 3513 EP i Utrecht

E-post: [email protected]

Behandling av personopplysninger

Vi behandler kun personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å utføre våre oppgaver. Vi behandler følgende personopplysninger:

 • e-postadresse,
 • fornavn,
 • innsetting,
 • etternavn,
 • adresseopplysninger,
 • fødselsdato,
 • fødested,
 • kjønn,
 • telefonnummer,
 • kundenummer,
 • ordrehistorikk,
 • bankopplysninger,
 • kjøretøyets registreringsnummer,
 • kjøretøyets registreringsland,
 • kjøretøyets identifikasjonsnummer,
 • andre relevante personopplysninger.

Vi bruker personopplysninger kun til følgende formål:

 • å opprettholde kontakten med deg,
 • gjennomføring av avtalen med deg,
 • utsendelse av nyhetsbrev,
 • informere deg om nye utviklinger, inkludert tilbud,
 • for å oppfylle våre administrative forpliktelser,
 • bekjempe svindel.

Spesielle og/eller sensitive personopplysninger

Vi behandler kun personopplysninger om personer under 16 år hvis vi har tillatelse til det fra personen med foreldreansvar. Når du sender inn personopplysninger til oss for behandling, erklærer du at du er minst 16 år gammel eller at du har samtykke til behandlingen fra foreldre eller andre personer med foreldreansvar. Hvis vi oppdager at en person i databasen vår er under 16 år og behandlingen ikke er godkjent av en person med foreldreansvar, vil vi slette personopplysningene.

Hvis du har indikasjoner på at vi behandler personopplysninger om en person under 16 år uten samtykke fra en person med foreldreansvar, ber vi deg kontakte oss på [email protected] slik at vi kan slette de aktuelle opplysningene.

Oppbevaringsperiode for personopplysninger

For å minimere risikoen for at personopplysninger går tapt, oppbevarer vi kun personopplysninger i ett år. Dette gjør vi for å gjøre det enklere for deg. Ved å oppbevare personopplysningene dine i ett år er det ikke nødvendig for deg å gi oss personopplysningene dine hver gang. Hvis du på nytt godtar personvernerklæringen vår i løpet av det året vi oppbevarer personopplysningene dine, kan vi oppbevare dem i ytterligere ett år. Det er kun for å oppfylle våre juridiske forpliktelser at vi kan oppbevare personopplysningene dine lenger.

Sikkerhet for personopplysninger

Vi er forsiktige med personopplysningene dine og har derfor truffet følgende tiltak for å forhindre misbruk, tap, uautorisert tilgang, uønsket utlevering og uautorisert endring. 

 • Forbindelsen til Vignette & Visa B.V.s nettsted opprettes ved hjelp av en sikker forbindelse.
 • Datamaskinene der personopplysninger behandles og lagres, er alltid utstyrt med de nyeste sikkerhetsoppdateringene fra Windows eller Apple.
 • Datamaskinene der personopplysninger behandles og lagres, er utstyrt med en adekvat virusscanner.
 • Gruppen av ansatte som har tilgang til personopplysninger, holdes på et minimum.
 • Alle ansatte som har tilgang til personopplysninger, er bundet av en taushetserklæring som skal beskytte personopplysningene.
 • Det er inngått en behandlingsavtale med alle eksterne parter som har tilgang til personopplysninger, der disse tredjepartene har forpliktet seg til å overholde taushetsplikten og til å behandle personopplysningene kun etter instruks fra Vignette & Visa B.V.

Hvis du likevel har mistanke om at personopplysningene dine ikke er godt nok sikret, eller hvis du har indikasjoner på misbruk av opplysningene dine, ber vi deg gi oss beskjed via [email protected].

Deling av personopplysninger med tredjeparter

Vi selger selvsagt ikke personopplysninger til tredjeparter og utleverer dem bare til andre hvis det er nødvendig for å oppfylle avtalen vår med deg eller for å overholde en rettslig forpliktelse. Vi inngår behandlingsavtaler med selskaper som behandler opplysningene dine på våre vegne for å sikre at våre samarbeidspartnere opprettholder samme nivå av sikkerhet og konfidensialitet for personopplysninger.

Informasjonskapsler på tollvignettes.com

For at nettstedet vårt skal fungere optimalt, bruker vi tjenester fra tredjeparter, men også her tar vi hensyn til personvernet ditt. Informasjonskapslene på nettstedet vårt kompromitterer ikke personvernet ditt. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen din første gang du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapslene sørger for at nettstedet fungerer som det skal og at preferanser lagres. Vi, og eventuelle tredjeparter som vi engasjerer, behandler ikke IP-adressen din på en måte som kan spores tilbake til deg. Informasjonskapsler kan fjernes via innstillingene i nettleseren din. Det er også mulig å stille inn nettleseren slik at informasjonskapsler ikke lenger lagres.

Rettigheter til personer hvis personopplysninger vi behandler

Opplysningene dine forblir dine. Du har alltid mulighet til å se hvilke opplysninger vi behandler om deg, få opplysningene korrigert eller slettet. I tillegg kan du trekke tilbake ditt samtykke til databehandling eller motsette deg at vi behandler opplysningene dine. Hvis du ønsker det, sender vi opplysningene dine i en datafil til deg eller til en organisasjon som du utpeker.

En forespørsel om innsyn, retting, sletting, overføring av personopplysninger, tilbaketrekking av samtykke eller innsigelse mot behandling av opplysninger kan sendes til [email protected].

For å sikre at forespørselen om innsyn kommer fra deg, ber vi deg sende en kopi av identitetsbeviset ditt sammen med forespørselen. I denne kopien må du sladde passbildet, MRZ (maskinlesbar sone, tallstripen nederst i passet), passnummer og personnummer (BSN), slik at disse opplysningene ikke kan fanges opp av tredjeparter. Vi svarer på en forespørsel innen fire uker.

Annet

Automatisert beslutningstaking

Vi bruker ikke personopplysninger til automatiserte avgjørelser. Dette sier seg selv, men vi er forpliktet til å nevne det.

Klager til Datatilsynet

For fullstendighetens skyld gjør vi oppmerksom på at det er mulig å klage til Datatilsynet på behandlingen av opplysningene dine. Dette kan gjøres via følgende lenke: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Endringer

Vignette & Visa B.V. forbeholder seg retten til å gjøre endringer i personvernerklæringen uten ytterligere varsel. Disse endringene trer i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på nettstedet. Denne personvernerklæringen ble sist endret 6. mars 2024.

Vi håper å ha informert deg tilstrekkelig med dette.

Denne personvernerklæringen er oversatt fra nederlandsk. I tilfelle uoverensstemmelser mellom den oversatte versjonen og den nederlandske originalteksten, er det den nederlandske versjonen som gjelder. Du kan lese den nederlandske versjonen via denne lenken.