Hapi 1

Blerje e etiketave mjedisore për Gjermaninë?

Në Tollvignettes.com, ne bëjmë udhëtimin tuaj drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme më të thjeshtë. Po planifikoni të vizitoni apo të kaloni përmes Gjermanisë? Sigurohuni që të jeni të përgatitur mirë me etiketën e duhur mjedisore për Gjermaninë. Me vetëm disa klikime, ju jeni në rrugën tuaj drejt një udhëtimi pa shqetësime, ndërsa në të njëjtën kohë kontribuoni në reduktimin e ndikimit mjedisor. Parandaloni gjobat e panevojshme dhe kontribuoni në një mjedis më të pastër.

A është e detyrueshme etiketa mjedisore për Gjermaninë?

Është e detyrueshme të keni një etiketë mjedisore në automjetin tuaj kur hyni në një zonë mjedisore gjermane. Mosrespektimi i kësaj rregulle mund të çojë në një gjobë. Shuma e kësaj gjobe mund të shkojë deri në 105€.

Çfarë është një etiketë mjedisore gjermane?

Një etiketë mjedisore gjermane, e njohur gjithashtu si "Umweltplakette" ose "etiketë emetimi", është një etiketë e kërkuar për automjetet që duan të hyjnë në zonat e caktuara mjedisore (Umweltzonen) në Gjermani. Kjo etiketë tregon se një automjet përmbush normat specifike të emetimeve dhe synon të përmirësojë cilësinë e ajrit në zonat urbane, duke reduktuar lëshimin e substancave dëmshme. Në varësi të klasës së emetimeve të automjetit, një etiketë me një ngjyrë të caktuar i jepet, që përputhet me nivelin e miqësisë mjedisore.

Cilat janë llojet e etiketave mjedisore?

Ka tre ngjyra të etiketave mjedisore gjermane, secila përfaqëson një nivel të ndryshëm të mbrojtjes mjedisore:

  • Etiketë e Gjelbër: Kjo etiketë i caktohet automjeteve që kontribuojnë më pak në ndotjen e ajrit dhe përmbushin normat më të rrepta të emetimeve. Automjetet me këtë etiketë konsiderohen si më të pastërt dhe kanë qasje të pakufizuar në zonat mjedisore. P.sh., automjetet elektrike, hibride, benzinë dhe naftë me Euronorm 4, 5 dhe 6.
  • Etiketë e Verdhe: Kjo etiketë i jepet automjeteve me më shumë emetime se automjetet me etiketë të gjelbër. Ata ende mund të hyjnë në disa zona mjedisore, megjithëse qasja e tyre është më e kufizuar se ajo e automjeteve me etiketë të gjelbër. P.sh., automjetet me benzinë dhe naftë me Euronorm 3.
  • Etiketë e Kuqe: I caktuar për automjetet që përmbushin kërkesat bazë të emetimeve por konsiderohen si më ndotës. Këto automjete kanë një qasje shumë të kufizuar në zonat mjedisore dhe shpesh përjashtohen nga shumë qytete për të mbrojtur cilësinë e ajrit. P.sh., automjetet me benzinë dhe naftë me Euronorm 1 dhe Euronorm 2.

Cilat qytete gjermane kanë një Umweltzone?

Shumë qytete gjermane kanë zbatuar zonat e quajtura Umweltzones për të reduktuar emetimet e substancave ndotëse. Qasja në këto zona është e kufizuar për automjetet që nuk e tejkalojnë një nivel të caktuar të emetimeve, më poshtë gjeni një përmbledhje të qyteteve kryesore:

Aachen (Aken), Augsburg, Berlin (Berlín), Bonn, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Frankfurt am Main, Freiburg, Gelsenkirchen, Halle (Saale), Hamburg, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Kassel, Köln (Keulen), Leipzig, Ludwigsburg, Mainz, Mannheim, München (München), Münster, Nürnberg (Neurenberg), Oberhausen, Osnabrück, Recklinghausen, Regensburg dhe Stuttgart.

Ndalimi i dizelit në qytetet gjermane me një Umweltzone

Ndalimi i dizelit është në fuqi në disa qytete gjermane, ku çdo qytet ka rregullat e saj specifike dhe rregullore. Në qytetet e mëposhtme, të gjitha automjetet dizel pa motor Euro 6 janë të ndaluara për të vozitur në këto zona.

Hamburg, Stuttgart, Frankfurt am Main, Berlin (Berlín), München (München), Düsseldorf, Köln (Keulen), Aachen (Aken), Darmstadt, Bonn dhe Essen.

Sa kohë është e vlefshme një etiketë mjedisore gjermane?

Pasi të jetë marrë, etiketa juaj gjermane mjedisore është në parim e vlefshme për jetëgjatësinë e automjetit për të cilin është lëshuar. Kjo do të thotë, nëse blini sot një etiketë për automjetin tuaj me targë, kjo etiketë mbetet e vlefshme për aq kohë sa përdorni këtë automjet dhe etiketa është e lexueshme dhe e vendosur mirë në xhamin e përparme të automjetit tuaj. Supozoni që keni marrë një etiketë të gjelbër në vitin 2020 për automjetin tuaj, atëherë nuk keni nevojë të blini një të re çdo vit.

A mund të merrni një përjashtim për etiketën mjedisore gjermane?

Për disa automjete vlen një përjashtim nga rregulli. Më poshtë shihni një përmbledhje të automjeteve për të cilët nuk është e nevojshme të aplikohet për një etiketë gjermane mjedisore:

  • Automjetet për transportin e personave me aftësi të kufizuara: Automjetet që janë shënuar qartë dhe përdoren për transportin e personave me aftësi të kufizuara mund të jenë të përjashtuara, nëse përmbushin kriteret e caktuara.
  • Automjetet historike: këto janë automjete me një targë zyrtare të vjetër, të cilat gjithashtu mund të jenë të përjashtuara nga detyrimi i etiketës.
  • Shërbimet emergjente dhe ndihmëse: Automjetet që përdoren nga shërbimet emergjente dhe ndihmëse, si ambulancat, zjarrfikëset dhe automjetet e policisë, nuk kanë nevojë për një etiketë mjedisore.
  • Automjetet shtetërore të huaja: Automjetet zyrtare që përdoren nga qeveritë e huaja mund të jenë gjithashtu të përjashtuara, varësisht nga rregulloret specifike.

Porositni online etiketën mjedisore për Gjermaninë

Të marrësh etiketën tënde gjermane mjedisore është e thjeshtë. Mund të porosisni etiketën tuaj për automjete direkt në internet nëpërmjet faqes sonë të internetit. Procesi ynë është i shpejtë, i thjeshtë dhe siguron që ju të jeni plotësisht të përgatitur për udhëtimin tuaj në ose përmes Gjermanisë.