Политика за поверителност

Във Vignette & Visa B.V. се ангажираме да защитаваме личните данни на всеки, който използва нашите услуги. В тази политика за поверителност излагаме как обработваме лични данни и защитаваме вашата поверителност.

Данни за контакт:

Уебсайт: tollvignettes.com

Адрес: Oudenoord 285b

Пощенски код: 3513 EP in Utrecht

Имейл: [email protected]  

Обработка на лични данни

Обработваме лични данни само до степента, необходима за изпълнение на нашите задачи. Обработваме следните лични данни:

 • имейл адрес,
 • първо име,
 • вмъкване,
 • фамилно име,
 • адресни данни,
 • дата на раждане,
 • място на раждане,
 • пол,
 • телефонен номер,
 • клиентски номер,
 • история на поръчките,
 • банкови данни,
 • регистрационен номер на превозното средство,
 • държава на регистрация на превозното средство,
 • идентификационен номер на превозното средство,
 • други подходящи лични данни.

Използваме личните данни само за следните цели:

 • за поддържане на връзка с вас,
 • изпълнение на споразумението с вас,
 • изпращане на информационни бюлетини,
 • да ви информираме за нови събития, включително оферти,
 • за изпълнение на нашите административни задължения,
 • борба с измамите.

Специални и/или чувствителни лични данни

Обработваме лични данни на лица под 16-годишна възраст само ако имаме разрешение за това от лицето с родителски права. Предоставяйки ни лични данни за обработка, Вие декларирате, че сте навършили 16 години или че имате съгласието на родителите или други лица с родителски права за обработката. Ако установим, че дадено лице в нашата база данни е на възраст под 16 години и обработката не е разрешена от лице с родителско съгласие, ще изтрием личните данни.

Ако имате някакви индикации, че обработваме лични данни на лице под 16 години без съгласието на упълномощеното лице, моля, свържете се с нас на [email protected], за да можем да изтрием съответните данни.

Период на съхранение на личните данни

За да сведем до минимум риска от загуба на лични данни, ние съхраняваме лични данни само за една година. Правим това за ваше удобство. Съхранявайки личните Ви данни за една година, не е необходимо да ни предоставяте личните си данни всеки път. Ако отново се съгласите с нашата политика за поверителност в рамките на годината, в която съхраняваме личните Ви данни, от този момент нататък можем да съхраняваме данните Ви за още една година. Само за да изпълним законовите си задължения, можем да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълго време.

Сигурност на личните данни

Ние сме внимателни към вашите лични данни и затова сме предприели следните мерки, за да предотвратим злоупотреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелано разкриване и неоторизирана промяна. 

 • Връзката с уебсайта на Vignette & Visa B.V. се осъществява чрез защитена връзка.
 • Компютрите, на които се обработват и съхраняват лични данни, винаги са оборудвани с най-новите актуализации за сигурност от Windows или Apple.
 • Компютрите, на които се обработват и съхраняват лични данни, са оборудвани с подходящ антивирусен скенер.
 • Групата служители, които имат достъп до лични данни, е сведена до минимум.
 • Всички служители, които имат достъп до лични данни, са обвързани със споразумение за поверителност, насочено към защита на личните данни.
 • С всички външни страни, които имат достъп до лични данни, е сключено споразумение за обработка, съгласно което тези трети страни са се задължили да спазват поверителност и да обработват личните данни само по указание на Vignette & Visa B.V.

Ако въпреки това подозирате, че данните Ви не са надлежно защитени, или ако имате индикации за злоупотреба с Вашите данни, моля, уведомете ни за това чрез [email protected].

Споделяне на лични данни с трети страни

Очевидно е, че ние не продаваме лични данни на трети страни и ги предоставяме на други лица само ако това е необходимо за изпълнение на споразумението ни с Вас или за спазване на законово задължение. Сключваме споразумения за обработка на данни с дружества, които обработват Вашите данни от наше име, за да гарантираме, че нашите партньори поддържат същото ниво на сигурност и поверителност на личните данни.

Бисквитки в tollvignettes.com

За да функционира нашият уебсайт оптимално, използваме услуги на трети страни, но отново се съобразяваме с вашата поверителност. Бисквитките на нашия уебсайт не застрашават неприкосновеността на личния ви живот. Бисквитката е малък текстов файл, който се съхранява на вашия компютър, таблет или смартфон при първото ви посещение на нашия уебсайт. Бисквитките гарантират правилното функциониране на уебсайта и запазването на предпочитанията. Ние, както и всички трети страни, ангажирани от нас, не обработваме Вашия IP адрес по начин, който може да бъде проследен до Вас. Бисквитките могат да бъдат премахнати чрез настройките на Вашия браузър. Възможно е също така да настроите браузъра така, че бисквитките да не се съхраняват повече.

Права на лицата, чиито лични данни обработваме 

Вашите данни остават Ваши. Винаги имате възможност да видите какви данни обработваме за Вас, да коригирате или изтриете данните. Освен това можете да оттеглите съгласието си за обработване на данни или да възразите срещу обработването на Вашите данни от нас. Ако желаете, ние ще изпратим данните Ви в компютърен файл на Вас или на посочена от Вас организация.

Искане за проверка, коригиране, изтриване, прехвърляне на лични данни, оттегляне на дадено съгласие или възражение срещу обработката на данни може да бъде изпратено на адрес [email protected] 

За да сме сигурни, че искането за проверка е направено от вас, ви молим да изпратите копие от документ за самоличност заедно с искането. В това копие зачертайте паспортната снимка, MRZ (машинночитаемата зона, ивицата от цифри в долната част на паспорта), номера на паспорта и номера на гражданската служба (BSN), за да не могат тези данни да бъдат прихванати от трети страни. Ще отговорим на искането в рамките на четири седмици.

Други

Автоматизирано вземане на решения

Ние не използваме лични данни за автоматизирани решения. Това се разбира от само себе си, но сме длъжни да го споменем.

Жалби до Органа за защита на личните данни

За пълнота на информацията, моля, обърнете внимание, че съществува възможност да подадете жалба до Органа за лични данни относно обработката на вашите данни. Това може да стане чрез следния линк: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Промени

Vignette & Visa B.V. си запазва правото да прави промени в Политиката за поверителност без допълнително уведомление. Тези промени ще влязат в сила незабавно след публикуването им на сайта. Тази Политика за поверителност е последно изменена на 6 март 2024 г. 

Надяваме се, че с това сме ви информирали адекватно.

Vignette & Visa B.V.

Тази Политика за поверителност е преведена от нидерландски език. В случай на несъответствия между преведената версия и оригиналния текст на нидерландски език, нидерландската версия има предимство. С холандската версия можете да се запознаете чрез тази връзка.