Загальні умови Vignette & Visa B.V.

1. Сторони та визначення
1. Vignette & Visa B.V., зареєстрована в Торговій палаті під номером 90577434, розташована за адресою Oudenoord 285b (3513 EP) в Утрехті, користувач цих загальних положень та умов.
2. Більш детальна інформація про Vignette & Visa B.V.:
Веб-сайт: tollvignettes.com
Адреса електронної пошти: [email protected]
Ідентифікаційний(і) номер(и) платника ПДВ: NL86 5371131B01
3. Клієнт: (потенційний) покупець послуг, що пропонуються Vignette & Visa B.V.
4. Емітент віньєтки: орган, що видає віньєтку Клієнту, який є одним з емітентів, перелічених нижче:
- ASFINAG (Австрія) https://asfinag.at
- Федеральне управління митної та прикордонної безпеки FOCBS (Швейцарія) https://via.admin.ch
- Státní fond dopravní infrastruktury (Чеська Республіка) https://edalnice.cz
- Národná diaľničná spoločnosť (Словаччина) https://eznamka.sk
- DARS (Словенія) https://evinjeta.dars.si
- Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Угорщина) https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
- Scala Assistance SRL (Румунія) https://roviniete.ro
- BGTOLL (Болгарія) https://web.bgtoll.bg/
5. Оферта: (прайс) на надання послуг компанією Vignette & Visa B.V.

1. Застосовність
1. Vignette & Visa B.V. заявляє, що ці загальні умови застосовуються до використання її веб-сайту та кожної пропозиції, зробленої Vignette & Visa B.V., а також угод, укладених сторонами між собою, незалежно від того, чи випливають вони з них чи ні. До тих пір, поки їх зміст не буде змінено і між сторонами не будуть діяти більш конкретні умови, ці загальні умови також будуть застосовуватися до майбутніх договірних відносин між сторонами.
2. Відхилення від цих загальних положень та умов застосовуються лише в тому випадку, якщо вони були чітко узгоджені сторонами в письмовій формі.
3. Загальні умови (купівлі-продажу) Замовника прямо відхиляються.
4. Треті особи, залучені компанією Vignette & Visa B.V. для виконання договору, також можуть посилатися на ці загальні умови.
5. Якщо одне або декілька (частина(и)) положень цих загальних положень та умов є недійсними або анульованими, решта положень цих загальних положень та умов продовжують застосовуватися. Після цього сторони проводять консультації з метою узгодження нових правил, які замінять недійсні або анульовані положення, в яких повинні бути максимально повно відображені мета та значення недійсних або анульованих положень.

2. Пропозиція та договір
1. Кожна пропозиція, будь то у формі Оферти або іншим чином, є повністю і безумовно вільною від зобов'язань і може бути відкликана, якщо інше не зазначено в письмовій формі компанією "Віньєтка та Віза Б.В.".
2. Ціни, зазначені на веб-сайті або в будь-якій іншій формі оферти, як правило, вказані в євро і не включають 21% ПДВ, а також підлягають сплаті зборів, надбавок та інших факторів. Клієнт прямо погоджується з тим, що Vignette & Visa B.V. може застосовувати місцеві ставки ПДВ з урахуванням характеру та виконання договору.
3. Всі заяви Vignette & Visa B.V. про послуги, що надаються, є лише орієнтовними. Незначне відхилення від них у наданих послугах не призведе до невиконання договору з боку Vignette & Visa B.V..
4. Очевидні описки та помилки в оферті не є обов'язковими для Vignette & Visa B.V..
5. Vignette & Visa B.V. може вільно доручати здійснення переуступки третім особам. Розділ 7:404 Цивільного кодексу прямо виключається з договору.
6. Договір вважається укладеним, коли обидві сторони підписали оферту в письмовій формі, після того, як Vignette & Visa B.V. підтвердила прийняття своєї пропозиції в письмовій або електронній формі, або після того, як Vignette & Visa B.V. або третя особа від її імені почала виконання.
7. Vignette & Visa B.V. докладе всіх зусиль для виконання угоди протягом зазначеного/очікуваного періоду. Цей період не є фатальним, що означає, що Клієнт завжди повинен спочатку повідомити Vignette & Visa B.V. про невиконання зобов'язань, при цьому повинен бути наданий тривалий і розумний період для виконання, перш ніж може бути застосований будь-який засіб правового захисту.
8. Якщо інше прямо не погоджено в письмовій формі, Vignette & Visa B.V. завжди вільна у виборі методів роботи, які будуть використовуватися при виконанні угоди. Таким чином, "Віньєтка та Віза Б.В." має право до та/або під час виконання договору прийняти рішення про використання інших методів роботи при виконанні договору.
9. Vignette & Visa B.V. прямо не є стороною договору, укладеного між Клієнтом та Емітентом Віньєтки або третіми особами. Спори, що випливають з такої угоди, вирішуються сторонами самостійно. Vignette & Visa B.V. не бере в цьому жодної участі.

3. Обов'язки Клієнта
1. Клієнт зобов'язується надати Vignette & Visa B.V. можливість виконати доручення. Клієнт зобов'язується забезпечити співпрацю, необхідну для виконання Vignette & Visa B.V. договору.
2. Клієнт зобов'язується забезпечити своєчасне надання Vignette & Visa B.V. всіх даних, які Vignette & Visa B.V. вважає необхідними або які Клієнт повинен розумно розуміти як необхідні для виконання договору. Наприклад, але не обмежуючись цим, тип транспортного засобу, бажана дата початку, бажаний термін дії, країна реєстрації транспортного засобу, реєстраційний номер транспортного засобу, адреса електронної пошти та номер транспортного засобу. Клієнт сам несе ризик і відповідальність за правильну і своєчасну доставку необхідної інформації та її зміст, незалежно від того, яким чином Клієнт її надає. Якщо необхідна інформація не буде надана Vignette & Visa B.V. вчасно, Vignette & Visa B.V. має право призупинити виконання договору та/або стягнути з Клієнта додаткові витрати, що виникли внаслідок затримки, за звичайними тарифами.
3. Всі збитки, що виникли в результаті порушення попереднього пункту, несе Клієнт, і Клієнт зобов'язується відшкодувати Vignette & Visa B.V. збитки у зв'язку з цим.
4. Клієнт зобов'язаний вивчити та оцінити для себе (загальні) умови, що використовуються Постачальником віньєток, як зазначено в Оферті. Vignette & Visa B.V. не діє від імені Клієнта в цьому відношенні. У момент, коли Клієнт приймає Оферту, Клієнт заявляє, що він вивчив Оферту та з'ясував умови, що додаються до Оферти.
5. Спори, що стосуються або випливають з договору між Клієнтом та Емітентом віньєтки, вирішуються між сторонами.
6. Перед виконанням Клієнт зобов'язаний надати Vignette & Visa B.V. узгоджені та необхідні предмети та інформацію. Vignette & Visa B.V. оцінює їх в міру своїх знань. Однак Vignette & Visa B.V. не несе відповідальності за будь-які збитки, які виникли внаслідок того, що робота все ж таки була виконана без затримки на основі невірних питань та інформації, наданих Клієнтом.
7. Клієнт гарантує, що надані в цифровому вигляді матеріали є безпечними і не містять вірусів або іншого шкідливого контенту, який може будь-яким чином зашкодити комп'ютерним системам, комп'ютерним програмам Vignette & Visa B.V. та/або третіх осіб.
8. Клієнт зобов'язаний перевірити віньєтку на відповідність кількості та якості якомога швидше, але не пізніше ніж за 24 години до її використання, та звільняє компанію Vignette & Visa B.V. від будь-яких наслідків, що можуть виникнути у зв'язку з цим.
9. Стаття 7:408 Цивільного кодексу Нідерландів прямо виключена з договору щодо Клієнта, який діє в рамках здійснення своєї професії або підприємницької діяльності, внаслідок чого замовлення не можуть бути скасовані. У випадку, якщо Клієнт не діє в рамках своєї професії або бізнесу, застосовується законодавче регулювання щодо анулювання, згідно з яким щодо розумної заробітної плати та витрат, зазначених у статтях 7:406 та 7:411 Цивільного кодексу Нідерландів, у будь-якому випадку враховуються/розраховуються такі компоненти: час підготовки, витрати на заробітну плату, оренда, приміщення, адміністративні витрати, витрати на маркетинг/рекрутинг, витрати на заробітну плату непрямого персоналу, амортизація бізнес-активів, накладні витрати (менеджмент, експлуатація, комп'ютеризація та автоматизація, фінанси, зв'язок, експлуатація приміщень).".

4. Ціни та оплата
1. Укладаючи договір, сторони вказують, що вони вважають ціни обґрунтованими та справедливими.
2. Якщо не домовлено про інше, Замовник зобов'язаний сплатити належну плату в повному обсязі безпосередньо перед початком надання послуги за допомогою запропонованого способу оплати. При оплаті за рахунком-фактурою застосовується термін оплати 14 днів.
3. У разі перевищення узгодженого терміну оплати, а також у будь-якому іншому випадку невиконання зобов'язань, Vignette & Visa B.V. має право призупинити будь-яке виконання на час невиконання зобов'язань. Vignette & Visa B.V. також має право негайно стягувати з Клієнта пеню в розмірі 1% від основної суми щомісяця, а також суму для позасудового стягнення. Останні витрати становлять 15% від основної суми заборгованості з мінімальною сумою EUR. 40,- без ПДВ.
4. Без прямої письмової згоди Vignette & Visa B.V. Клієнт не має права застосовувати взаємозалік та/або призупинення та/або відрахування щодо своїх платіжних зобов'язань.

5. Припинення дії договору
1. Vignette & Visa B.V. має право розірвати договір з Клієнтом з негайною дією на майбутнє за допомогою письмового повідомлення без (подальшого) попереднього повідомлення про невиконання зобов'язань і без права на компенсацію, якщо
(a) Клієнт припиняє або іншим чином ліквідує всі або частину своїх бізнес-операцій та/або суттєво змінює або передає свою бізнес-діяльність третій стороні без попередньої письмової згоди Vignette & Visa B.V;
b) Клієнту надано дозвіл на призупинення платежів (тимчасове або інше) або Клієнта оголошено банкрутом, Клієнт подає заяву на реструктуризацію боргу або Клієнт перебуває під опікою або управлінням.
c) У будь-який момент виявиться, що Клієнт надав невірну інформацію або ввів в оману Vignette & Visa B.V. будь-яким іншим чином.
(d) Клієнт порушує ці або інші застосовні умови та положення.
2. У разі розірвання договору всі платежі, які Клієнт заборгував Vignette & Visa B.V., підлягають негайній сплаті в повному обсязі. Сплачені кошти не підлягають поверненню.
3. Якщо не зазначено інше, розірвання договору між Vignette & Visa B.V. та Клієнтом не впливає на договір між Клієнтом та Емітентом Віньєтки.

6. Відповідальність
1. Якщо Vignette & Visa B.V. несе відповідальність перед Клієнтом без затримки, ця відповідальність завжди обмежується сумою рахунку-фактури, якщо такий є, з якого виникли збитки, плюс 15%, або ж сумою, на яку поширюється страхування професійної або комерційної відповідальності, укладеної Vignette & Visa B.V..
2. Відповідальність Vignette & Visa B.V. ніколи не поширюється на тілесні ушкодження або непрямі збитки чи шкоду, а також, за винятком умислу або грубої недбалості, не поширюється на майнову шкоду, нематеріальну шкоду або упущену вигоду.
3. Vignette & Visa B.V. не несе відповідальності за заяви, дії або поведінку Емітента Віньєтки. Якщо прямо не зазначено інше, Vignette & Visa B.V. не є стороною договору, який Клієнт укладає з Емітентом Віньєтки.
4. Клієнт зобов'язується відшкодувати Vignette & Visa B.V. збитки третіх осіб, що виникли у зв'язку з договором через те, що Vignette & Visa B.V. діяла, в тому числі бездіяльність, на підставі інформації, даних та документів, наданих Клієнтом, які є неточними, неповними або надані із запізненням, або всупереч цим Загальним положенням та умовам.
5. У всіх випадках термін, протягом якого до Vignette & Visa B.V. може бути поданий позов для отримання будь-якого засобу правового захисту, наприклад, відшкодування збитків, обмежений 12 місяцями після виконання замовлення.
6. Клієнт чітко усвідомлює, що Vignette & Visa B.V. є лише посередником в угоді між Клієнтом та емітентом Віньєтки, і що Vignette & Visa B.V. прямо не є стороною угоди і не надає дозволу на водіння на (міжнародних) дорогах.
7. Розділи 7:408 та 7:764 Цивільного кодексу Нідерландів виключені з договору.

7. Конфіденційність та інтелектуальна власність
1. Клієнт погоджується з тим, що Vignette & Visa B.V. використовує (персональні) дані для застосування віньєток.
2. Всі права інтелектуальної власності на зміст веб-сайту, такі як дизайн, зображення, відео, тексти та звукові файли, належать Vignette & Visa B.V.. Треті особи не можуть використовувати або відтворювати їх у комерційних цілях без попередньої згоди Vignette & Visa B.V..
3. Всі дані, після їх знеособлення, можуть бути використані Vignette & Visa B.V. в рекламних, навчальних, консультаційних або статистичних цілях. Всі дані будуть зберігатися анонімно і, можливо, будуть використані після видалення з будь-якої причини.

8. Форс-мажорні обставини
1. На додаток до того, що розуміється в законодавстві та юриспруденції, форс-мажорні обставини включають в себе всі зовнішні причини, передбачені або непередбачені, на які Vignette & Visa B.V. не може вплинути. До них відносяться страйки, перебої в роботі транспорту, непередбачений застій, перебої в постачанні енергії, перебої у постачальників, обмеження на імпорт та/або експорт, транспортні труднощі, пожежа, втрата або пошкодження під час транспортування, епідемії, пандемії та урядові заходи.
2. Під час форс-мажорних обставин виконання зобов'язань Vignette & Visa B.V. призупиняється. Якщо виконання зобов'язань через форс-мажорні обставини є неможливим протягом більш ніж одного місяця або якщо існують інші обставини, які непропорційно ускладнюють виконання зобов'язань Vignette & Visa B.V., Vignette & Visa B.V. має право розірвати договір повністю або частково, повідомивши про це Клієнта та без судового втручання, без будь-якого зобов'язання щодо виплати компенсації в цьому випадку.
3. Якщо на момент виникнення форс-мажорних обставин Vignette & Visa B.V. вже виконала частину своїх зобов'язань, вона має право виставити окремий рахунок за вже надану або виконану частину, або, у випадку авансових платежів, зарахувати їх частину.

9. Місце розгляду спорів, вибір права та передача прав
1. Vignette & Visa B.V. має право передавати свої права та обов'язки за цим договором третій стороні. Клієнт має право передавати свої права та обов'язки третій стороні лише за письмовою згодою Vignette & Visa B.V.
2. Ця - та інші - угоди, укладені між сторонами, регулюються виключно нідерландським законодавством, за винятком Віденської конвенції про купівлю-продаж. Якщо в майбутньому між сторонами виникне зобов'язання, яке не є результатом угоди, таке зобов'язання також регулюватиметься нідерландським законодавством.
3. Суд в окрузі основного місця діяльності Vignette & Visa B.V. має виключну абсолютну юрисдикцію для розгляду спорів, що стосуються (правових) відносин з Vignette & Visa B.V.

Ці загальні умови були розроблені юридичною фірмою Bleijerveld Juridisch advies.

Ці загальні положення та умови перекладені з голландської мови. У разі будь-яких розбіжностей між перекладеною версією та оригінальним нідерландським текстом, переважну силу має нідерландська версія. З нідерландською версією можна ознайомитися за цим посиланням.